Gezinsopvang Karoline Debaeke (KIDZ)

Informatie

Dagopvang. De kinderen worden opgevangen in een familiale sfeer.

Gezinsopvang Karoline Debaeke is aangesloten bij KIDZ onthaalouders.

Tarieven

De berekening van de ouderbijdrage gebeurt op basis van het inkomen (inkomenstarief). De berekening zelf kan je doen via “Mijn Kind en Gezin” op www.kindengezin.be.

Je vraagt een profiel aan op de website van Kind en Gezin en log je in met uw e-ID of federaal token. Hierdoor worden jouw inkomensgegevens en de gegevens over de gezinssamenstelling automatisch weergegeven in de berekeningsmodule op de website van Kind en Gezin en krijg je een document “attest inkomenstarief”. 

Je bezorgt dan enkel het “attest inkomenstarief” aan de dienst : harlekijntje@zbroeselare.be.