Groepsopvang KIDZ Beveren 3-12 (Beversesteenweg)

Tarieven

– voor en naschoolse opvang: 1,20 euro per begonnen halfuur

– op woensdagen en schoolvrije dagen :

* < 3 uur:    4,30 euro
* 3 – 6 uur : 6,60 euro
* > 6 uur:    12,50 euro
– tijdens vakantiedagen en weekends :
* < 3 uur:   4,30 euro
* 3 – 6 uur: 6,60 euro
* > 6 uur:   12,50 euro
De ouderbijdrage dekt het geheel van verblijfskosten.  Voor koek, drank en fruit wordt maandelijks een forfaitair bedrag van 4 euro per kind aangerekend (1 euro per week).
Vanaf 1/1/2015 is hierbij ook de bijkomende schade aan brillen en beugels inbegrepen, hiervoor vragen we jaarlijks een forfaitair bedrag van 4 euro per kind.
Er is ook een sociaal tarief mogelijk (50%).  Dit tarief geldt telkens voor 1 jaar.

Vakantieregeling

Tijdens de zomervakantie is Speelvogel Beveren twee weken gesloten.  Tijdens die periode is een andere afdeling van de Speelvogel wel open: Roeselare of Rumbeke.