Groepsopvang KIDZ Roeselare 3-12 (Kokelarestraat)

Tarieven

– voor en naschoolse opvang : 1,20 euro per begonnen halfuur

– op woensdagen en schoolvrije dagen :

* < 3 uur:    4,30 euro
* 3 – 6 uur:  6,60 euro
* > 6 uur:    12,50 euro
– tijdens vakantiedagen en weekends :
* < 3 uur :   4,30 euro
* 3 – 6 uur:  6,60 euro
* > 6 uur:    12,50 euro
De ouderbijdrage dekt het geheel van de verblijfskosten.  Voor koek, drank en fruit wordt maandelijks 4 euro per kind aangerekend (1 euro per week).
Vanaf 1/1/2015 is hierbij ook bijkomende schade aan brillen en beugels inbegrepen, hiervoor vragen we jaarlijks een forfaitair bedrag van 4 euro per kind.
Sociaal tarief kan aangevraagd worden (50% vermindering).  Dit tarief is dan een jaar geldig.

Vakantieregeling

Tijdens de zomervakantie is de Speelvogel 2 weken gesloten.  Er is telkens een andere afdeling van de Speelvogel open: Rumbeke of Beveren.