Huis van Beebee - Het Bevertje

Vrije plaats 0 tot 3 jaar

04-01-21
Van 0 maand tot 36 maand
Ik doe een aanvraag voor een ouder

Mijn gegevens

Gegevens ouder

Eenouder gezin

Gegevens kind

Meerling (aparte aanvraag per kind)
Specifieke zorgbehoefte

Dit is een dringende vraag

Geef de gewenste opvangmomenten in:

Ik ga akkoord met de privacy voorwaarden

Informatie

Het Bevertje is een kinderdagverblijf van de vzw Partena Kinderopvang, met in Vlaanderen meer dan 20 kinderdagverblijven.

Wij streven ernaar kinderopvang te bieden waar wordt gewerkt op het ritme van het kind. Onze kinderopvang moet een verlengstuk zijn van de opvoeding thuis. Geborgenheid, veiligheid en stimuleren tot zelfredzaamheid zijn enkele van onze basispeilers.

In Het Bevertje werken we met twee verticale leefgroepen, één van 8 en één van 18 kinderen. Broers en zusjes kunnen dus samen in 1 groepje opgevangen worden. Wij bevinden ons in een kleuterschool waardoor we regelmatig met onze grootste peutertjes naar de eerste kleuterklas kunnen gaan om zo de stap naar de kleuterschool gemakkelijker te laten verlopen.

Bij ons wordt veel geknutseld en ook veel buiten gespeeld! We werken volgens thema’ en leren op die manier ook regelmatig nieuwe woordjes aan.

Voor aanvragen kan je terecht in het kinderdagverblijf zelf, via mail bevertje@partena-partners.be of op de website www.partena-kinderopvang.be.

Tarieven

Het Bevertje werkt binnen het InKomensGerelateerd systeem.  De dagtarieven zijn bijgevolg afhankelijk van de inkomens van de ouder(s).  Elke gebruiker dient bij Kind en Gezin een kindcode aan te vragen.

Vakantieregeling

Collectieve zomersluiting: laatste twee weken van juli.

Collectieve wintersluiting: tussen kerstdag en nieuwjaar