KDV Zwalmnestje

Vrije plaats 0 tot 3 jaar

01-09-24
Van 0 maand tot 6 maand
Ik doe een aanvraag voor een ouder

Mijn gegevens

Gegevens ouder

Eenouder gezin

Gegevens kind

Meerling (aparte aanvraag per kind)
Specifieke zorgbehoefte

Dit is een dringende vraag

Voorrangsgroep
Kwetsbare groep

Geef de gewenste opvangmomenten in:

Ik ga akkoord met de privacy voorwaarden

Informatie

  • Wij zijn een initiatief van de vzw Provincialaat der Broeders van Liefde.
  • Kinderen met specifieke zorgbehoeften zijn ook welkom!
  • De kinderen worden in 2 leeftijdsgroepen opgevangen. Per leeftijdsgroep is er een vast team van kinderbegleiders die ieder kind individueel opvolgen in hun ontwikkeling. Ook het welbevinden en de betrokkenheid van het kind wordt geobserveerd. (Er zijn 2 babygroepen (van 0 tot 18 maanden) en 2 peutergroepen (vanaf 18 maanden))
  • Wij werken volgens de pedagogische basisprincipes van Kind en Gezin.
  • De dagelijkse verantwoordelijke heeft een verpleegkundig diploma.
  • Dagelijks zorgt de kok voor een gezonde en gevarieerde voeding.
  • Wij hechten veel belang aan een goede samenwerking met de ouders; ouders zijn immers onze partners in de opvoeding. Op regelmatige tijdstippen wordt er op diverse manieren gepeild naar uw tevredenheid. Op die manier werken wij voortdurend aan de kwaliteit van onze dienstverlening!
  • Kwaliteitsbevordering streven wij eveneens na via kritische zelfevaluatie, vorming en opleiding, etc.

Tarieven

Het Zwalmnestje is vergund door Kind en Gezin en werkt inkomensgerelateerd.
Via de website van Kind en Gezin dient u zelf een attest inkomenstarief aan te vragen.
De dagbijdrage is afhankelijk van de opvangduur (volle dag of halve dag). Luiers worden extra aangerekend (1.50 euro voor een volle dag en 0,90 eurocent voor een halve dag). Verzorgingsproducten zijn in de dagprijs inbegrepen. Maandelijks wordt een administratieve kost van 3,50 euro per kind aangerekend.
Jaarlijks ontvangt u een fiscaal attest.

Vakantieregeling

Jaarlijks worden in de loop van oktober de collectieve sluitingsdagen van het volgende jaar vastgelegd. Op wettelijke feestdagen zijn wij altijd gesloten.

26/12/22 tem 02/01/23

10/04/23 tem 12/04/23

01/05/23

18/05/23 en 19/5/23

29/05/23

17/07/23 tem 04/08/23

14/08/23 en 15/08/23

30/10/23, 31/10/23, 01/11/23

25/12/23 tem 02/01/24