IBO Kakelbont - vzw Paideia

Ik doe een aanvraag voor een ouder

Mijn gegevens

Gegevens ouder

Eenouder gezin

Gegevens kind

Meerling (aparte aanvraag per kind)
Specifieke zorgbehoefte

Dit is een dringende vraag

Geef de gewenste opvangmomenten in:

Ik ga akkoord met de privacy voorwaarden

Informatie

  • Algemeen

I.B.O. Kakelbont richt zich tot alle schoolgaande kinderen van het basisonderwijs.

Ouders die omwille van beroepsactiviteiten, herscholing, vrijtijdsinvulling of familiale omstandigheden een goede opvang wensen voor hun kind, kunnen er terecht, indien de door Kind en Gezin toegekende capaciteit het toelaat.

  • Pedagogisch visie

Onze  visie met betrekking tot een optimaal pedagogisch klimaat steunt op enkele kernwaarden en principes.

Sfeer: we streven naar een positieve, warme en geborgen sfeer waarin kinderen én ouders zich welkom en goed voelen.

Motivatie en betrokkenheid: naar kinderen luisteren, hen aanvoelen en hen betrekken.  Kinderen kunnen (meestal) zelf kiezen wat ze gaan doen of willen doen.

Communicatie: we streven een open en gemoedelijke communicatie na.

Zorg: de begeleiding staat in voor zowel de fysieke als psychische zorg van de kinderen.  Elk kind doet er toe, ook kinderen met specifieke zorgbehoeften.

Respect en non-discriminatie: we hebben respect voor alle kinderen, ongeacht hun schoolkeuze, levensovertuiging, geslacht, huidskleur, nationaliteit, thuissituatie, capaciteiten, enz.

Buitenschoolse tijd is vrije tijd:  de opvang biedt kinderen de mogelijkheid om hun vrije tijd zo aangenaam mogelijk door te brengen. Nadruk wordt gelegd op vrijheid en veiligheid.  Kinderen moeten kunnen kiezen met wie ze waar met wat willen spelen.

Tarieven

Beleid rond prijs voor de buitenschoolse opvang

Onze IBO volgt alle wettelijke regelingen van Kind en Gezin ook m.b.t. de prijsbepaling. Jaarlijks kan er een indexering toegepast worden op 1 januari waarvan u twee maanden vooraf schriftelijk wordt verwittigd.

(Zie bijlage 1: Huishoudelijke reglement voor gebruikers – prijs)

Vieruurtjes, warme maaltijden, daguitstappen en zwemmen worden afzonderlijk verrekend.

Er wordt 25% vermindering verleend ENKEL op de totale ouderbijdrage voor de opvangtijd     (= exclusief vieruurtje/warme maaltijd/daguitstappen/zwemmen,…), bij de opvang voor  meerdere kinderen uit eenzelfde gezin op eenzelfde dag, binnen hetzelfde gezinsdossier.

Beleid rond inschrijvingprijs

Wij vragen bij inschrijving (zowel voor opvang tijdens schooldagen, als op vakantie –en schoolvrije dagen) geen voorafbetaling of waarborg.

Wel vragen wij u om tijdig uw factuur te betalen (om bijkomende kosten te vermijden). Indien er zich financiële problemen voordoen, gelieve ons daar dringend van op de hoogte te brengen.

Vakantieregeling

Voor vakantie- en schoolvrije dagen dient er vooraf ingeschreven te worden. Wij hanteren  hiervoor een prioriteitenbeleid, (zie artikel2, punt 2.6. of op onze website).
Tot op een vooraf bepaalde datum kan er geannuleerd worden mits betaling van een verwerkingskost van €5 per annulatie.

Bij herhaaldelijk wijzigen van de aanvraagmomenten wordt deze verwerkingskost eveneens aangerekend.
Indien er een periode van meer dan één week aaneensluitend wordt geannuleerd, vervalt de annulatie met verwerkingskost en wordt de volledig gereserveerde opvangduur aangerekend.

Op schooldagen kan men vrij gebruik maken van de opvang, ENKEL voor de locatie AKL dient men een opvangplan in te vullen (zie bijlage 3: Huishoudelijk reglement voor gebruikers – Opvangplan AKL).