Kinderopvang Mariawende vzw

Ik doe een aanvraag voor een ouder

Mijn gegevens

Gegevens ouder

Eenouder gezin

Gegevens kind

Meerling (aparte aanvraag per kind)
Specifieke zorgbehoefte

Dit is een dringende vraag

Geef de gewenste opvangmomenten in:

Ik ga akkoord met de privacy voorwaarden

Informatie

Kinderopvang Mariawende heeft 2 kinderdagverblijven – Ons Tuintje en Ons Huisje – op één campus.

We vertrekken vanuit de visie dat kinderen krachtige wezens zijn. (Malaguzzi (Reggio Emilia 1920-1994, pedagoog en filosoof).

Ze zijn geboren onderzoekers, nieuwsgierig en leergierig. Ze willen de wereld ontdekken, ze zijn communicatief en sociaal ingesteld.

Kinderen uiten zich niet alleen via woorden, maar ook door te zingen, ergens heen te kruipen, te tekenen, te kleien, te spelen, …

Kinderen hebben een omgeving nodig waar ze zich veilig en vertrouwd voelen en samen met andere kinderen kunnen spelen en leren.

Wij zijn een plaats waar de interesse, mogelijkheden en talenten van kinderen opgepikt en aangesproken worden. Elk kind wordt er gezien met zijn eigen talenten.

We zorgen ervoor dat de ontdekkingsdrang van kinderen, hun drang om de wereld te ervaren met al hun zintuigen, volop kansen krijgt. Bij ons in  de opvang kunnen kinderen handelen, spelen, onderzoeken, experimenteren, uitproberen, falen en successen ervaren.

En dit op hun eigen tempo/wijze.

Onze kinderopvang is één van de eerste plekken waar kinderen relaties aangaan met andere kinderen en volwassenen buiten de gezinscontext. Wij zien het als onze opdracht die relaties actief te ondersteunen door kinderen aan te moedigen zich inlevend en respectvol op te stellen. Zo kunnen de eerste prille vriendschappen tussen kinderen ontstaan.

We geven de ouders een plek in de opvang door tijdens het brengen en halen voldoende tijd en aandacht te schenken, door hen uit te nodigen op activiteiten en door ouders iets mee te geven op Vader- en Moederdag. Elke leefgroep heeft een familiemuur, met de gezinnen en familieleden van de kinderen. We respecteren de opvoeding van het gezin en plegen overleg met ouders over opvoedingsideeën, -vragen en –wensen om zo de opvoeding van de kinderen samen met de ouders vorm te geven.

We kiezen voor een verticale groepsindeling, d.w.z. dat de kinderen worden opgevangen in leefgroepjes van 0 tot 2,5 jaar.

Kinderen, ouders en begeleiders trekken 2,5 jaar lang met elkaar op. Dit versterkt de onderlinge band en is goed voor de hechting van je kindje met zijn begeleider.

Door verschillende leeftijden samen te brengen kunnen kinderen van elkaar leren. De oudsten leren rekening te houden met de kleintjes en de jongsten leren door naar het spel van de peuters te kijken.

In het dagprogramma bouwen we momenten van rust in voor elke leeftijdsgroep én trekken we voldoende tijd uit voor de verzorging van de baby’s zonder het spelen van de peuters uit het oog te verliezen.

Om de oudste peuters in de verticale groepen extra uitdaging te bieden, kiezen we voor een ‘opendeurenbeleid’. Dit betekent dat leeftijdsgenootjes uit meerdere groepen samen gaan spelen in de polyvalente ruimte, waar een extra aanbod is van spelmateriaal  en activiteiten (knutselen, voorlezen, klimmen en klauteren, …).

De leefruimtes zijn zo ingericht dat er een veilige plek is voor de baby’s, ruimte voor motorisch spel van de beginnende stappers en voldoende uitdagend materiaal voor de peuters.

Om organisatorische redenen worden de kinderen van de verschillende leeftijdsgroepen voor 7u30 en na 18 u samen opgevangen.

Tarieven

Wij zijn een kinderopvang met inkomenstarief. De prijs wordt bepaald op basis van het gezinsinkomen.

Vakantieregeling

Kinderopvang Ons Tuintje is open in de zomervakantie.

Kinderopvang Ons Huisje sluit tijdens de zomervakantie 3 weken.

Beide kinderdagverblijven sluiten op feestdagen, nemen af en toe een brugdag en sluiten tussen Kerst en Nieuwjaar.

De sluitingsdagen worden jaarlijks, uiterlijk begin januari, bekend gemaakt.