Rinkelbel

Ik doe een aanvraag voor een ouder

Mijn gegevens

Gegevens ouder

Eenouder gezin

Gegevens kind

Meerling (aparte aanvraag per kind)
Specifieke zorgbehoefte

Dit is een dringende vraag

Geef de gewenste opvangmomenten in:

Ik ga akkoord met de privacy voorwaarden

Informatie

Rinkelbel is een onderdeel van de freinetschool De Tandem. We vangen kinderen van 0 tot en met 12 jaar op. Rinkelbel bestaat uit een groepsopvang en voor- en naschoolse opvang.

Groepsopvang Rinkelbel

Bij groepsopvang Rinkelbel, erkend door Kind en Gezin, bieden wij met enthousiasme professionele zorg en begeleiding aan kinderen van 0 tot 3 jaar.

We vinden het erg belangrijk dat je kind het bij ons naar zijn zin heeft. Daarom staat in onze organisatie het kind centraal!  Je kind zal zich thuis voelen en veiligheid ervaren. Ons team is betrokken en werkt met plezier. We geven ruimte voor ontwikkeling en zelfontplooiing. Stimuleren het nemen van initiatieven.
Onze organisatie is open en transparant. Wij hechten veel waarde aan een goed en open contact tussen de ouders en begeleiders. Wanneer wij goed op de hoogte zijn van bijzonderheden over uw kind, kunnen we daar ook adequaat op inspelen.
Kortom Rinkelbel  is een plek waar je als ouder met een gerust gevoel je kleine spruit achter laat…
Alle ouders met nood aan opvang voor kinderen tot 3 jaar kunnen terecht bij groepsopvang Rinkelbel. Kinderen met extra zorgbehoeften krijgen in de mate van het mogelijke, gepaste begeleiding en worden samen met andere kinderen opgevangen. We zorgen ervoor dat kinderen uit kansarme gezinnen in de groepsopvang kunnen opgevangen worden. Dit steeds in overleg met de ouders omdat we ons willen verzekeren dat ons aanbod  overeenstemt met de noden van het kind.

De groepsopvang zorgt voor de opvoeding en de verzorging van de opgevangen kinderen. De groepsopvang biedt een veilig, kindvriendelijk klimaat dat de ontwikkeling van de kinderen bevordert en hen alle kansen biedt om zich te ontplooien in hun eigen IK. Hierbij respecteren we elk kind zoals hij of zij is.

Om dit te verwezenlijken werkt de groepsopvang volgens de criteria van Kind en Gezin. Wij besteden bijzondere aandacht aan individualisering, zelfredzaamheid, flexibiliteit, structureren, bewegingsvrijheid en veiligheid. De groepsopvang gebruikt hiervoor het zelfevaluatie-instrument voor welbevinden en betrokkenheid van kinderen in de opvang.

Onze opgeleide kindbegeleiders houden toezicht tijdens de speel-, eet-, verzorgings- en slaapmomenten.
Tijdens de speelmomenten hebben we een gevarieerd aanbod, we hebben verschillende speelgoedbakken waar kinderen zelf uit kunnen kiezen, er worden geleide activiteiten aangeboden zoals knutselen, turnen, puzzelen,… De begeleiders stimuleren de kinderen, dagen hen uit of laten de kinderen helemaal opgaan in hun eigen fantasie. Als het weer het toelaat kunnen we buiten spelen met fietsjes, in de zandbak, krijttekeningen maken, balspelen,…

Er worden regelmatig verhaaltjes voorgelezen en de kinderen worden op een kindvriendelijke maar dagdagelijkse manier aangesproken zodat we van kleins af de taal kunnen stimuleren.
Tijdens de eetmomenten worden de kinderen begeleid en gestimuleerd om zelfstandig te eten en houden de begeleiders toezicht zodat de kinderen de juiste en genoeg voedingsmiddelen krijgen.

De verzorgingsmomenten zien wij ook als moment om individuele aandacht aan elk kind te geven, je bent even alleen met die baby op het verzorgingskussen of je praat met de peuter over zijn ervaringen met het potje.
Voor het slapen heeft elk kind een persoonlijk bedje, baby’s een spijlenbedje en voor de peuters een rustbedje waar ze zelf in en uit kunnen. Na het slaapritueeltje gaan de peuters naar dromenland en blijven onze begeleiders in de ruimte om toezicht te houden.

 

Voor- en naschoolse opvang

De voor-en naschoolse opvang erkend door kind en gezin I.B.O. Rinkelbel staat in voor de buitenschoolse opvang voor alle kinderen uit het basisonderwijs. We houden hierbij rekening met de door kind en gezin toegekende capaciteit en reglementering. De opvang vindt plaats in een huiselijk en kindvriendelijk ingerichte locatie.
Op woensdagnamiddag en schoolvrije- en vakantiedagen kunnen de kinderen deelnemen aan gerichte en gevarieerde aanbod aan activiteiten.

 

Er is voor- en naschoolse opvang van 7.00 tot 8.00 uur en van 16.00 tot 18.00 uur.
Op woensdagnamiddag is er opvang van 12 uur  tot 18 uur

In de opvang worden de kinderen vertroeteld door Robbe, Ingrid en Braina. Bij mooi weer kunnen de kinderen buiten ravotten. Anders vind je ze spelend en knutselend in de opvangruimte van Rinkelbel. Elk kind krijgt fruit of groente en iets te drinken.

 

 

 

Tot ziens in Rinkelbel!