Van Waeleghem Mieke

Informatie

Mieke Van Waeleghem is als onthaalouder aangesloten bij de dienst voor onthaalouders, georganiseerd door De Blauwe Lelie. Zij voorziet gezinsopvang in haar eigen woning.

Wil je graag een aanvraag doen voor opvang bij Mieke?
Bezoek de website van De Blauwe Lelie om een opvangaanvraag in te dienen. Klik op: “opvangaanvraag 0-3 jaar”. Klik vervolgens op: “opvang aanvragen” en vul het formulier volledig in.

Tarieven

De onthaalouders die aangesloten zijn bij De Blauwe Lelie werken met een dagprijs die inkomensgerelateerd is. Dit betekent dat je opvangprijs bepaald wordt door je gezinsinkomen.