Buitenschoolse opvang Prutske - Kabouterland

Ik doe een aanvraag voor een ouder

Mijn gegevens

Gegevens ouder

Eenouder gezin

Gegevens kind

Meerling (aparte aanvraag per kind)
Specifieke zorgbehoefte

Dit is een dringende vraag

Geef de gewenste opvangmomenten in:

Ik ga akkoord met de privacy voorwaarden

Informatie

Buitenschoolse Opvang    3-  12 jaar

Spelen in Kabouterland

 

In Kabouterland organiseren we voor – en naschoolse opvang en opvang op woensdagnamiddagen en vakantiedagen.

De kinderen moeten zich in hun vrije tijd zoveel mogelijk kunnen uitleven. We proberen het aangenaam, gezellig en avontuurlijk te maken. De kinderen kunnen kiezen of ze buiten of binnen, rustig of actief, alleen of in groep spelen.

We hebben een ruim aanbod aan spelmateriaal en activiteiten waaraan de kinderen vrij kunnen deelnemen. Dit gebeurt binnen een bepaalde structuur, zonder de veiligheid uit het oog te verliezen.

We zetten voldoende begeleiders in, afhankelijk van het aantal aanwezige kinderen en de geplande activiteiten. We werken het liefst in kleine deelgroepen en houden hierbij rekening met de voorkeur van de kinderen.

 

 

 

Tarieven

Vaste dagprijs

Volle dag opvang (meer dan 6 uur aanwezig) = 11 euro OF 9 euro indien 2 kinderen van hetzelfde gezin inKabouterland opgevangen worden.

Halve dag opvang (tussen de 3 en de 6 uur aanwezig) = 5,50 euro

Derde dag opvang (minder dan 3 uur) = 4 euro

Warme maaltijd (niet verplicht): 3 euro kleuters | 3,25 euro lagere school

Vieruurtje: 1 euro

 

 

Vakantieregeling

Een maand voor de vakantie starten de inschrijvingen voor de eerstvolgende vakantie.

Vooraleer ouders kunnen inschrijven voor de vakantie, dienen ze langs te komen bij de verantwoordelijke voor de opmaak van een dossier.

Voor meer info vindt u ons huishoudelijk reglement op www.prutske.be