Dejonckheere Marleen

Ik doe een aanvraag voor een ouder

Mijn gegevens

Gegevens ouder

Eenouder gezin

Gegevens kind

Meerling (aparte aanvraag per kind)
Specifieke zorgbehoefte

Dit is een dringende vraag

Geef de gewenste opvangmomenten in:

Ik ga akkoord met de privacy voorwaarden

Informatie

  • De kindjes worden opgevangen in een kleine groep met een huiselijke sfeer, daardoor kan er ingespeeld worden op de individuele behoeftes van de kinderen.
  • Mijn opvang staat garant voor een aangename, gezellige en veilige omgeving voor uw kind.
  • Streef ernaar dat uw kind zich veilig, geborgen en geliefd voelt. Zo kan elk kind zich op eigen tempo en in alle rust ontplooien.
  • Kwalitatieve en betaalbare opvang voor baby’s en peuters tot start dag eerste schooldag.
  • Werk als zelfstandige in mijn gezinsopvang en onder het toezicht van Kind en Gezin.
  • De opvang gebeurt in een aparte speelruimte, ontspannen, huiselijke sfeer met een persoonlijke aanpak.
  • Gezonde maaltijden.( soep / fruit / warme maaltijd zijn een must)
  • Bij het afhalen van uw kind is er een persoonlijk gesprek over het verloop van de dag van uw kind.
  • Alles is ook fiscaal aftrekbaar.
  • Continue evaluatie en bijscholing

Activiteiten:

Dagelijks ondernemen we activiteiten zoals voorlezen, zingen en dansen, knutselen, enzovoort

Zowel het knutselen als het spelen gebeurt met pedagogisch materiaal afgestemd op de leeftijd van uw kind.

De verjaardag van uw kind wordt in groep gevierd.

Doordat ik een attest van toezicht heb van kind en gezin kunnen de ouders de kosten opvang inbrengen  via de belastingen                                       

Bij interesse, van harte welkom & aarzel niet om contact op te nemen voor meer informatie na afspraak.

Tarieven

Worden bekend gemaakt bij het eerste kennismakingsbezoek.

Vakantieregeling

Mijn verlof word jaarlijks meegedeeld in de maand december voor het komende kalenderjaar.

Ander verlofdagen worden tijdig mee gedeeld.