Kinderdagverblijf BUBBELTJE vzw

Ik doe een aanvraag voor een ouder

Mijn gegevens

Gegevens ouder

Eenouder gezin

Gegevens kind

Meerling (aparte aanvraag per kind)
Specifieke zorgbehoefte

Dit is een dringende vraag

Voorrangsgroep
Kwetsbare groep

Geef de gewenste opvangmomenten in:

Ik ga akkoord met de privacy voorwaarden

Verder naar stap 2 (van 2)

Stap 2: verklaring op eer

Werk
Sollicitatie
Een beroepsgerichte opleiding
Inburgering
Aanleren van andere vaardigheden nodig om te kunnen deelnemen aan de arbeidsmarkt
Minstens 4/5de van de werkweek wordt besteed aan één of meer van de activiteiten
Minstens 4/5de van de werkweek ZAL worden besteed aan één of meer van de activiteiten
Geen van bovenstaande
Een van de ouders komt als persoon met een handicap in aanmerking voor belastingvermindering / zorgtoeslag in het Groeipakket
Een van de ouders heeft verminderde zelfzorg en is voor zelfzorg aangewezen op derden
Het gezin wordt begeleid/ondersteund omwille van sociale of pedagogische redenen
Mijn gezin verdient minder dan 2000 euro netto per maand
Kinderopvang voor pleegkind
Kinderopvang in dezelfde opvang van een oudere broer of zus in het gezin
Geen van beide ouders heeft een diploma secundair onderwijs

Informatie

Kleinschalige en flexibele kinderopvang  met respect voor de persoonlijkheid van elk kind en z’n gezinssituatie.

Optimale ontplooiingskansen worden aangeboden aan elk kind door professionele en betrokken pedagogische medewerkers.

Een ruime buitenspeelruimte in een groene omgeving.

Goed contact met de ouders staat voorop, het uitwisselen van informatie en opvoedingsideeën maakt het gemakkelijker om één lijn te volgen in de benadering van het kind.

 

Vakantieregeling

Het kinderdagverblijf is gesloten op wettelijke feestdagen en brugdagen, twee weken tijdens de zomervakantie en een week tijdens de Kerstvakantie.