Buelens Ann

Vrije plaats 0 tot 3 jaar

01-09-20
Van 0 maand tot 36 maand
Ik doe een aanvraag voor een ouder

Mijn gegevens

Gegevens ouder

Eenouder gezin

Gegevens kind

Specifieke zorgbehoefte

Dit is een dringende vraag

Geef de gewenste opvangmomenten in:

Ik ga akkoord met de privacy voorwaarden

Informatie

Welkom bij Landelijke Kinderopvang!

Landelijke Kinderopvang vzw is een organisatie voor kinderopvang in Vlaanderen.

Wij bieden kinderopvang op maat van de kinderen bij onthaalouders thuis.

Het welbevinden van de kinderen is ons uitgangspunt. We willen hen warmte en geborgenheid bieden.

De opvang verloopt in een huiselijke sfeer. De onthaalouder stelt haar woning en haar gezin open voor opvangkinderen.

Elk kind krijgt persoonlijke aandacht en verzorging. Daardoor kan een hechte band

ontstaan tussen de onthaalouder en het kind. Er mogen maximaal 8 kinderen tegelijk aanwezig zijn.

Elke onthaalouder bepaalt zelf welke opvang wordt aangeboden en op welke dagen en uren.

Elke onthaalouder krijgt ondersteuning en begeleiding van een verantwoordelijke kinderopvang

Landelijke Kinderopvang is erkend door en staat onder toezicht van Kind en Gezin.

Tarieven

De ouders betalen aan Landelijke Kinderopvang volgens hun inkomen. Zij bezorgen een

attest inkomenstarief aan de dienst. Dit attest vragen ze zelf aan via de website van Kind en

Gezin. De onthaalouder ontvangt een vaste kostenvergoeding per dagdeel als het kind

aanwezig is.

Jaarlijks stuurt de dienst een fiscaal attest naar de ouders. Dit kan enkel voor de opvang

waarvan de factuur betaald is, en voor kinderen tot hun 12e verjaardag. Voor informatie over

de fiscale aftrekbaarheid kan je terecht bij de belastingdiensten.

Vakantieregeling

Elke onthaalouder kan zelf bepalen wanneer ze verlof neemt.  Ze geeft dit tijdig door aan de ouders.

Op vraag van de ouders probeert de dienst vervangopvang voorzien