Speelvogels Oost

Ik doe een aanvraag voor een ouder

Mijn gegevens

Gegevens ouder

Eenouder gezin

Gegevens kind

Specifieke zorgbehoefte

Dit is een dringende vraag

Geef de gewenste opvangmomenten in:

Ik ga akkoord met de privacy voorwaarden

Informatie

  • opvang van schoolgaande kinderen in het basisonderwijs
  • slapersopvang
  • opvang van licht zieke of herstellende kinderen (locatie Het Speelnest)
  • inclusieve opvang
  • geen minimum aantal aanwezigheden nodig
  • algemene inschrijving noodzakelijk, neem tijdig contact op!
  • online oudermodule

Tarieven

ouderbijdrage conform de wettelijke bepalingen

sociaal tarief mogelijk

fiscaal attest

Vakantieregeling

2 laatste volle weken van juli gesloten

tussen kerst en nieuwjaar gesloten

brugdagen gesloten (opvang in Het Speelnest mogelijk)