Dienst onthaalouders - 't Sprookjesbos

Ik doe een aanvraag voor een ouder

Mijn gegevens

Gegevens ouder

Eenouder gezin

Gegevens kind

Meerling (aparte aanvraag per kind)
Specifieke zorgbehoefte

Dit is een dringende vraag

Voorrangsgroep
Kwetsbare groep

Geef de gewenste opvangmomenten in:

Ik ga akkoord met de privacy voorwaarden

Informatie

De dienst voor opvanggezinnen is er voor alle baby’s en peuters van ouders die door hun werk-, levens- of materiële omstandigheden niet in de mogelijkheid zijn hun kinderen overdag zelf op te voeden.

Kinderen van 6 weken oud tot ongeveer 3 jaar kunnen bij een onthaalmoeder terecht in dagopvang tot 12 jaar. Vanaf het schoolgaan zijn er beperkte mogelijkheden in buitenschoolse opvang. De onthaalmoeder heeft echter de vrije keuze al dan niet buitenschoolse opvang te aanvaarden. Er zijn momenteel 12 aangesloten onthaalmoeders. De maximum toegestane capaciteit is 4 full-time kinderen. Daarnaast hebben we nog 2 groepsopvangen, nl. ’t Kriebelend teentje en ’t Sprookjesbos.

Financiële bijdrage

De dienst voor opvanggezinnen is erkend door en staat onder toezicht van Kind en Gezin. We berekenen de ouderbijdrage volgens de officiële barema’s van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Gezins- en Welzijnszorg. Hiervoor vragen we jaarlijks de voorlegging van een bewijs van het netto belastbaar gezinsinkomen. Ouders die hun kind(eren) onder de leeftijd van 3 jaar toevertrouwen aan een onthaalmoeder aangesloten bij onze dienst, mogen 100 % van de gemaakte kosten fiscaal aftrekken. De aftrekbaarheid van de kosten voor kinderopvang is echter begrensd tot 11,16 euro.
In de dagprijs zijn de voedingen inbegrepen met uitzondering van ontbijt en/of avondmaal.
Zolang het kind flessen – of speciale voeding krijgt, moet het gezin hier zelf voor zorgen.
Zowel de kinderen als de onthaalmoeder zijn verzekerd.
De onthaalmoeders moeten niet alleen zorgen voor de gezondheid en de lichamelijke verzorging van de kinderen ; zij staan in voor een gezonde en afwisselende voeding en hebben ruim aandacht voor de affectieve behoeften van het kind. Veel aandacht gaat ook naar de ontwikkeling in spel, spraak, taal en motoriek. De ondersteuning en bevordering van het pedagogische functioneren gebeurt conform de richtlijnen van Kind en Gezin. De onthaalmoeders zijn verplicht regelmatig vorming te volgen, zowel collectief als individueel.

Hoe aanvragen ?

De ouders kunnen hun aanvraag telefonisch doen bij de dienstverantwoordelijke. We maken een afspraak ofwel op de dienst ofwel voor een huisbezoek. De wensen, prioriteiten en mogelijkheden worden in gezamenlijk overleg op elkaar afgestemd en indien mogelijk zal de plaatsing van het kind door de ouders zelf worden gekozen na bezoek aan de betrokken onthaalmoeders. De definitieve inschrijving gebeurt ten vroegste 1 maand voor de plaatsingsdatum ; doch een voorlopige reservatie kan u gerust reeds tijdens de zwangerschap regelen.
Er is een infobrochure voor de ouders beschikbaar in het centrum die u op eenvoudig verzoek kan bekomen.

Tarieven

Deze dienst werkt inkomensgerelateerd.