't Sjokkepoeike

Vrije plaats 0 tot 3 jaar

01-05-20
Van 2 maand tot 36 maand
Een plaats voor baby's of peuters tot aan de schoolleeftijd. Je kan ook dagen kiezen naar eigen voorkeur met een minimum van 2.5 dag per week volgens een vast opvangplan.
Ik doe een aanvraag voor een ouder

Mijn gegevens

Gegevens ouder

Gegevens kind

Specifieke zorgbehoefte

Dit is een dringende vraag

Geef de gewenste opvangmomenten in:

Ik ga akkoord met de privacy voorwaarden

Informatie

t’ Sjokkepoeike is een opvang waar een intense samenwerking tussen begeleiding en ouders centraal staat. Ouders beslissen mee hoe de opvang van hun kind aangepakt wordt. Het mag geen parkeerplaats zijn voor de kinderen, maar een plaats waar een kind de huiselijke geborgenheid voelt en waar het zijn capaciteiten optimaal kan ontwikkelen.

Omdat wij met ouderparticipatie werken moeten ouders beseffen dat er een daadwerkelijke inzet gevraagd wordt. Er zijn vergaderingen, uitstapjes, ogenblikken waarbij ouders moeten inspringen bij de opvang, werkweekends en soms problemen die om een oplossing vragen. Bij een eerste contact bespreken we ook een aantal praktische dingen.

Wij verlangen naar en werken aan een rechtvaardige, vrije en ecologische wereld voor de kinderen. We proberen de kinderen op te voeden tot zelfstandige, weerbare, vrije mensen die openstaan voor de eigen innerlijke reacties en gevoelens en voor die van anderen. Wij werken gezinsaanvullend.

Indien men meer informatie wil, kan men dit altijd krijgen via mail.

Tarieven

De ouders betalen volgens hun inkomen. Het attest met de dagprijs is te verkrijgen via de website van Kind & Gezin.

 

Vakantieregeling

Wij zijn gesloten in het weekend en op de Belgische feestdagen. Wij maken ook de brug.

Ons jaarlijks verlof (3 weken in de zomervakantie) en tussen Kerst en Nieuwjaar.