BO Het Bijennestje

Vrije plaats 2,5 tot 12 jaar

01-09-18
Voor schooltijd
Na schooltijd
Woensdagnamiddag
Schoolvakanties
Ik doe een aanvraag voor een ouder

Mijn gegevens

Gegevens ouder

Eenouder gezin

Gegevens kind

Specifieke zorgbehoefte

Dit is een dringende vraag

Geef de gewenste opvangmomenten in:

Ik ga akkoord met de privacy voorwaarden

Informatie

Het Bijennestje biedt buitenschoolse opvang aan kinderen van de lagere school en de kleuterschool in Runkst op twee locaties nl Bakkerslaan 20a en Runkstersteenweg 210.

Het Bijennestje organiseert ook ouderparticiperende activiteiten (bv praatsalon)  en buurtgerichte activiteiten.

Tarieven

Voor- en naschools : 0,78 euro per begonnen halfuur (koekje inbegrepen)
Vakantiedagen :
– 1/3 dag (minder dan 3 uren) : 2,90 euro
– 1/2 dag (tussen 3 en 6 uren) : 4,35 euro
– ganse dag ( meer dan 6 uren) : 8,64 euro.

Indien meerdere kinderen uit hetzelfde gezin effectief gelijktijdig aanwezig zijn,  krijgt ieder kind voor die dag 25% korting op de dagbijdrage.

Jaarlijks wordt een fiscaal attest afgeleverd.