Daltoncreche

Ik doe een aanvraag voor een ouder

Mijn gegevens

Gegevens ouder

Eenouder gezin

Gegevens kind

Specifieke zorgbehoefte

Dit is een dringende vraag

Geef de gewenste opvangmomenten in:

Ik ga akkoord met de privacy voorwaarden

Informatie

De minicreche beschikt over een team deskundige medewerkers die beantwoorden aan de diplomavereisten van Kind & Gezin. Alle medewerkers volgen regelmatig bijscholing. VZW Minicreches Scholengroep 16 beschouwt kinderopvang als een basisbehoefte voor ouders. Met het organiseren van kinderopvang doet de scholengroep aan maatschappelijke dienstverlening waarbij de realisatie van drie maatschappelijke functies wordt nagestreefd: een economische, een educatieve en een sociale functie. De minicreche heeft als opdracht een kwalitatieve en kindgerichte opvang en begeleiding te bieden. Dit willen we doen door: Uitgaande van de vraag, een professioneel overwogen zorg op maat te verschaffen Toegankelijkheid en beschikbaarheid voor iedereen te bieden en onze deskundigheid continu te verhogen Een permanente en efficiënte interne en externe samenwerking te verwezenlijken De motivering en de persoonlijke groei van alle medewerkers in een open klimaat te bevorderen De middelen efficiënt aan te wenden en een gezond beleid te voeren Het kwaliteitsbeleid te bewaken en verder te ontwikkelen. Het team volgt en stimuleert de algemene ontwikkeling van de kinderen, met bijzonder veel aandacht voor de affectieve behoeften van ieder kind. Om de kwaliteit van de opvangvoorziening te bevorderen zullen de medewerkers geregeld nascholing volgen. Om zijn missie te realiseren hanteert de minicreche een constante gedragslijn die steunt op de zeven kernwaarden binnen de filosofie van het pedagogisch project van het gemeenschapsonderwijs.

Tarieven

De Daltoncreche hanteert de dagprijzen die vastgelegd zijn door Kind & Gezin en die gebaseerd zijn op het netto-belastbaar inkomen van de ouders.

Er wordt ieder jaar een fiscaal attest afgeleverd.

Vakantieregeling

Feest- en brugdagen gesloten.

Gesloten tussen kerst en nieuwjaar.