De Ukkies

Vrije plaats 0 tot 3 jaar

20-04-20
Van 0 maand tot 36 maand
Verschillende vrije plaatsen vanaf boven vermelde startdatum!

Tarieven

conform de regelgeving Kind en Gezin wordt het tarief berekend op basis van het gezamelijk belastbaar inkomen.

Vakantieregeling

Het kinderdagverblijf is jaarlijks gesloten tussen Kerst en Nieuwjaar.