GERDA VANDENBORNE

Vrije plaats 0 tot 3 jaar

13-12-15
Van 0 maand tot 36 maand
Ik doe een aanvraag voor een ouder

Mijn gegevens

Gegevens ouder

Tarieven

3 euro per uur.
Aan de hand van uw opvanguren en -dagen, bereken  ik voor u een vast maandbedrag, tot aan het einde van de opvangperiode.
Zo kent u de totaalsom die u zult betaald hebben aan het eind van de opvang.