Houbrechts Els - Vanderaerden Danny

Informatie

Gelieve Kinderopvang Papilio te contacteren voor een volledig overzicht van vrije plaatsen bij de aangesloten onthaalouders.

Heilig Hartplein 22/2

3500 Hasselt

011 87 32 90

info@kopapilio.be

www.kinderopvangpapilio.be

Tarieven

De financiële bijdrage wordt berekend aan de hand van de inkomsten van de ouders, volgens het meest recente aanslagbiljet.