Infano vzw

Vrije plaats 0 tot 3 jaar

18-06-18
Van 1 maand tot 36 maand
Er zijn nog vrije plaatsen beschikbaar!

Tarieven

De dagprijs wordt berekend aan de hand van een attest inkomenstarief (Kind & Gezin).

Bijkomende kosten verbonden aan onze werking vindt u terug in ons huishoudelijk reglement (www.infano.be – kinderdagverblijven – documenten (huishoudelijk reglement en schriftelijke overeenkomst))

Vakantieregeling

Het overzicht van de sluitingsdagen wordt jaarlijks gecommuniceerd in oktober.

We sluiten telkens een week in de Paasvakantie; 3 weken tijdens de zomervakantie en tussen kerst en nieuwjaar.

Het overzicht vindt u terug op onze website www.infano.be (0-3 jaar – documenten – vakantieplanning)