Kinderdagverblijf Paboes Hasselt

Vrije plaatsen 0 tot 3 jaar

01-11-21
Van 0 maand tot 36 maand
01-03-22
Van 0 maand tot 36 maand
Ik doe een aanvraag voor een ouder

Mijn gegevens

Gegevens ouder

Eenouder gezin

Gegevens kind

Specifieke zorgbehoefte

Dit is een dringende vraag

Geef de gewenste opvangmomenten in:

Ik ga akkoord met de privacy voorwaarden

Informatie

Informatie over onze werking en pedagogische visie kan u terugvinden op www.paboes.be.

De waarden die we belangrijk vinden zijn:

  • Vertrouwen en openheid

Wederzijds respect tussen ouders en medewerkers is een belangrijke voorwaarde opdat mensen zich hier thuis zouden voelen. Het basisvertrouwen tussen medewerker en kind en openheid ten opzichte van de ouders zijn eveneens belangrijke elementen om te komen tot een kwalitatieve opvang.

Van bij het eerste kennismakingsbezoek tot bij het verlaten van het kinderdagverblijf krijgen de ouders volledige informatie over hun kind. Het huishoudelijk reglement en de affichering op goed zichtbare plaatsen zijn hierbij hulpmiddelen. De verzorgers zijn zoveel mogelijk beschikbaar voor de ouders.

  • Kwaliteit

Een kwalitatieve dienstverlening lijkt vanzelfsprekend, maar vraagt een blijvende kritische houding tegenover de eigen werking en vooral het pedagogisch handelen.

Kwaliteit kan niet zonder geborgenheid en gehechtheid. Deze zijn onmisbare stappen in het verdere ontwikkelingsproces van het kind.

  • Samenwerking

Kinderopvang is een proces van samen doen. Er is regelmatig tijd voor overleg en men dient respect te hebben voor de mening van anderen.

  • Respect

Elk leven is uniek en evenwaardig, de inbreng van iedereen is belangrijk. We zorgen dat iedereen makkelijk aan informatie kan komen en stellen ons open voor iedereen.

 

Buiten slapen is mogelijk.

Andere vestigingen van Paboes in Runkst, Herk-de-Stad en Diepenbeek.

Tarieven

Paboes Hasselt werkt met een vaste maandprijs, afhankelijk van het aantal opvangdagen per week. We houden rekening met respijt- en ziektedagen. Meer informatie hierover ontvangt u tijdens de rondleiding en via het huishoudelijk reglement.

In deze vaste maandprijs is alles inbegrepen:
– Pampers
– Billendoekjes
– Digitaal heen – en weerboekje
– Verzorgingsproducten
– Middagmaal
– Boterhammen of fruitpap
– Fruit
– Melk en water
– ….
Informatie over de berekening kan u vinden op www.paboes.be .

Vakantieregeling

De sluitingsdagen kan u terugvinden op www.paboes.be .