't Pagadderke

Vrije plaats 0 tot 3 jaar

23-02-15
Van 0 maand tot 36 maand
Wij staan voor:<br>Een gediplomeerd en ervaren team<br>Een veilige en hygiënische omgeving<br>Een gezellig thuisgevoel waar ieder kind zijn eigen ik kan en mag zijn<br>Bevorderen van de zelfredzaamheid<br>Spelen, eten en slapen met respect voor het ritme van elk kind<br>Via observaties en "ZIKO" inspelen op de betrokkenheid en het welbevinden van het kind<br>Een goede voorbereiding om over te stappen naar de 1ste kleuterklas<br><br>Als u nog vragen heeft, of vrijblijvend wilt komen kijken aarzel dan niet om ons te mailen! tpagadderke@hotmail.com
Ik doe een aanvraag voor een ouder

Mijn gegevens

Gegevens ouder

Informatie

t’ Pagadderke staat voor:

  • Een gediplomeerd en ervaren team
  • Een veilige en hygiénische omgeving
  • Een gezellig thuisgevoel waar ieder kind zijn eigen ik kan en mag zijn
  • Bevorderen van de zelfredzaamheid
  • Spelen, eten en slapen met respect voor het ritme van elk kind
  • Via observaties en “ZIKO” inspelen op de betrokkenheid en het welbevinden van het kind
  • Een goede voorbereiding om over te stappen naar de 1ste kleuterklas

Tarieven

Onze opvang word vanaf 1 december 2014 IKG. D.w.z. volgens uw inkomen.

Vakantieregeling

Wij sluiten 2 weken in de grote vakantie maar mogelijkheid om in ons ander kinderdagverblijf terecht te kunnen.

In de kerstvakantie sluiten wij 10 dagen, alle sluitingsdagen worden in januari meegedeeld aan de ouders.