Vandendriessche Kathleen

Informatie

2 vrije plaatsen vanaf april 2018

Tarieven

1 dag= 8u= €20,00
1/2 dag= 4u= €10,00
Na elk overschreden uur wordt er €2,5 bij geteld.