vzw Dienst voor Onthaalgezinnen Hasselt

Vrije plaats 0 tot 3 jaar

01-07-13
Van 0 maand tot 0 maand
Ik doe een aanvraag voor een ouder

Mijn gegevens

Gegevens ouder

Eenouder gezin

Gegevens kind

Specifieke zorgbehoefte

Dit is een dringende vraag

Geef de gewenste opvangmomenten in:

Ik ga akkoord met de privacy voorwaarden

Informatie

De dienst organiseert:

  • dagopvang van baby’ en peuters.
  • buitenschoolse opvang van kinderen van de basisschool.
  • opvang van kinderen met een specifieke zorgbehoefte.
  • weekend- en nachtopvang.

De kinderopvang gebeurt in de familiale sfeer van een onthaalgezin. De dienst tracht kindgerichte en kwaliteitsvolle opvang aan te bieden.

Wegens een groot tekort aan onthaalouders, zijn we genoodzaakt om te werken met een wachtlijst. Gelieve ons te contacteren voor meer informatie.

Tarieven

De ouderbijdrage wordt vastgelegd overeenkomstig het ministerieel besluit van 28/03/02. De dienstverantwoordelijke verstrekt aan de ouders alle informatie over het berekeningssysteem en de toegekende vermindering voor gezinnen met meerdere kinderen ten laste. Ouders kunnen ook zelf de ouderbijdrage berekenen op de webstek www.kinderopvang.be van Kind & Gezin of kunnen hiervoor terecht bij de kinderopvanglijn (078/150 100) van Kind & Gezin.