Dienst voor opvanggezinnen Engelbewaarder

Ik doe een aanvraag voor een ouder

Mijn gegevens

Gegevens ouder

Eenouder gezin

Gegevens kind

Specifieke zorgbehoefte

Dit is een dringende vraag

Geef de gewenste opvangmomenten in:

Ik ga akkoord met de privacy voorwaarden

Informatie

We werken vanuit een christelijke visie en hanteren daarbij de zorg- en opvoedingswaarden die erin vervat zitten. We maken geen onderscheid in levensbeschouwelijke overtuiging, cultuur, politieke achtergrond, nationaliteit noch geslacht. Bijzondere aandacht gaat uit naar de sociaal achtergestelden in onze maatschappij. Bij het opnemen van kinderen in onze instelling proberen we eveneens zoveel mogelijk rekening te houden met de draagkracht van zowel kinderen als de onthaalouders. De onthaalouders handelen vanuit een professionele pedagogische visie en streven naar een optimale zorg en begeleiding van de opgevangen kinderen.

T.a.v. de kinderen
Wij willen de kinderen begeleiden in de eerste fase van hun ontwikkeling naar volwassenheid. Dit gebeurt in groepjes of in gezinsverband, met veel aandacht voor de persoon van het kind. Het welzijn van elk kind staat centraal, zowel op sociaal, lichamelijk en medisch vlak. We willen de kinderen een warme en positieve omgeving bieden waar ze zich goed voelen en ook leren om anderen te respecteren.

T.a.v. de ouders
De medewerkers streven naar een vlotte en respectvolle samenwerking met de ouders. Wij proberen rekening te houden met hun wensen. Elke ouder heeft recht op informatie over zijn of haar kind. We willen dit zoveel mogelijk via persoonlijk en rechtstreeks contact met de ouders realiseren.

T.a.v. de onthaalouders
De dienst voor opvanggezinnen Engelbewaarder wil tegenover de onthaalouders in een open sfeer werken, rekening houdend met de individuele verschillen van elke onthaalouder. De onthaalouders worden op de hoogte gehouden van het beleid en belangrijke veranderingen in de organisatie. We willen iedereen zoveel mogelijk kansen geven om hun eigen mogelijkheden te verwezenlijken.

T.a.v. de maatschappij
De onthaalouders van onze organisatie zijn zich bewust van de belangrijke taak die zij tegenover de maatschappij vervullen. We volgen de maatschappelijk evoluties, zowel op regionaal als op breder vlak. wanneer we weet krijgen van nieuwe opvangnoden trachten we hierop in te spelen, binnen de grenzen van onze pedagogische visie en onze materiële mogelijkheden.

Tarieven

De dagprijs wordt bepaald op basis van het gezamenlijk belastbaar inkomen van het gezin. De basis voor de berekening is het aanslagbiljet. Er wordt een korting toegekend vanaf twee kinderen ten laste.
  • Volle dag: Meer dan 5 uur: 100% van de dagprijs (2 maaltijden inbegrepen)
  • Halve dag: Tussen de 3 en 5 uur: 60% van de dagprijs (1 maaltijd inbegrepen)
  • Derde dag: Minder dan 3 uur: 40% van de dagprijs (geen maaltijd inbegrepen)
Voor info, vrije plaatsen en reservatie, contacteer de dienst voor opvanggezinnen:
“Engelbewaarder”
Ommegangstraat 41
8870 Izegem
tel: 051/31 22 05
fax: 051/30 23 52
Contactpersoon: Decoene Griet of Tytgat Trui