Reddie Teddy Dienst voor Onthaalouders

Ik doe een aanvraag voor een ouder

Mijn gegevens

Gegevens ouder

Eenouder gezin

Gegevens kind

Meerling (aparte aanvraag per kind)
Specifieke zorgbehoefte

Dit is een dringende vraag

Geef de gewenste opvangmomenten in:

Ik ga akkoord met de privacy voorwaarden

Informatie

De dienst voor opvanggezinnen staat open voor alle ouders die nood hebben aan kinderopvang en is erkend door en staat onder toezicht van Kind en Gezin.

De dienst voorziet zowel dagopvang als buitenschoolse opvang voor kinderen tot 12 jaar.

De opvang gebeurt door onthaalouders in een vertrouwde huiselijke omgeving. De onthaalouder wordt vooraf door de dienst geselecteerd op basis van de kindvriendelijkheid van het opvangmilieu (ruimte, veiligheid, speelgoed,…)

De sectorverantwoordelijke helpt de ouders bij de keuze van een onthaalouder. Ze gaat regelmatig aan huis bij de onthaalouders en organiseert vormingsactiviteiten voor hen.

Onthaalouders mogen maximum 4 voltijdse kinderen opvangen. Eigen kinderen onder de 3 jaar die nog niet naar school gaan, tellen mee bij het vaststellen van het aantal toegelaten kinderen.
De capaciteit is ook afhankelijk van de mogelijkheden en de persoonlijke draagkracht van de onthaalouder, de beschikbare ruimte,

In Ingelmunster werken er 3 onthaalmoeders onder de Dienst voor Onthaalouders Reddie Teddy:

  • Desmit Chantal
  • Verstraete Ann
  • Versyck Christel

Tarieven

De ouderbijdrage wordt berekend op basis van het gezamenlijk belastbaar inkomen, zoals vermeld op het aanslagbiljet.

U krijgt een korting van 3,02 € op basis van het aantal kinderen ten laste, vanaf het 2de kind. Er is ook een bijkomende korting voor gezinnen met meerlingen.

Wenst u zelf uw ouderbijdrage te berekenen? Klik dan op http://www.kindengezin.be/Tools/ouderbijdrage_simulatie.jsp

U betaalt maandelijks aan de dienst via overschrijving of domiciliëring.

De ouderbijdragen worden jaarlijks per 1 oktober herberekend en aangepast.

De ouderbijdrage staat in verhouding tot de verblijfsduur. U vindt dit ook terug op de bovenvermelde link.

*Dit bedrag is een richtbedrag en kan gewijzigd worden.

De kosten van de opvang voor kinderen t.e.m. 12 jaar zijn fiscaal aftrekbaar. Jaarlijks levert onze dienst een attest voor fiscale aftrekbaarheid af.