Felies VZW: Timmerman Nienke

Ik doe een aanvraag voor een ouder

Mijn gegevens

Gegevens ouder

Eenouder gezin

Gegevens kind

Meerling (aparte aanvraag per kind)
Specifieke zorgbehoefte

Dit is een dringende vraag

Voorrangsgroep
Kwetsbare groep

Geef de gewenste opvangmomenten in:

Ik ga akkoord met de privacy voorwaarden

Informatie

Gezinsopvang is een kleinschalige opvang waar maximum 8 kinderen tegelijkertijd op één locatie aanwezig zijn. Meestal is dat de gezinswoning van de kinderbegeleider.
Op de kinderopvanglocatie zijn er één of meer afzonderlijke leefruimtes én een rustruimte waar elk aanwezig kind dat jonger is dan 18 maanden kan slapen.
Er is voldoende, vlot en veilig bereikbare buitenspelmogelijkheid die afgestemd is op het aantal vergunde plaatsen en de leeftijd van de kinderen.

Een vergund initiatief voor gezinsopvang staat onder toezicht van Kind en Gezin.