De Hommeltjes (Dienst voor Onthaalouders)

Vrije plaats 0 tot 3 jaar

01-09-23
Van 0 maand tot 30 maand
1 plaats vrij (niet op dinsdag)
Ik doe een aanvraag voor een ouder

Mijn gegevens

Gegevens ouder

Eenouder gezin

Gegevens kind

Meerling (aparte aanvraag per kind)
Specifieke zorgbehoefte

Dit is een dringende vraag

Voorrangsgroep
Kwetsbare groep

Geef de gewenste opvangmomenten in:

Ik ga akkoord met de privacy voorwaarden

Tarieven

Ouders betalen via de Dienst Onthaalouders volgens hun inkomen.
De ouderbijdrage wordt berekend op basis van het netto belastbaar gezinsinkomen. Er wordt vermindering toegekend volgens het aantal kinderen ten laste. Een simulatie kan worden gemaakt via Mijn Kind en Gezin.
De ouderbijdrage komt in aanmerking voor fiscale aftrekbaarheid.

Vakantieregeling

Op te vragen bij de kinderbegeleiders zelf.