gezinsopvang jessica

Vrije plaatsen 0 tot 3 jaar

02-09-20
Van 0 maand tot 36 maand
02-09-20
Van 0 maand tot 36 maand
Ik doe een aanvraag voor een ouder

Mijn gegevens

Gegevens ouder

Specifieke zorgbehoefte

Dit is een dringende vraag

Geef de gewenste opvangmomenten in:

Tarieven

opvang wordt berekend via het inkomen
in samenwerking met Reddie Teddy

Vakantieregeling

sluitingsdagen 2019
Ma22/04
Ma29/04 tem woe01/05
Vrij24/05
Ma27/05 tem zo2/06
Ma10/06
Vrij28/06 tem ma 01/07
Ma29/07 tem zo 18/08
Ma 02/09
Ma 07/10
Vrij 1/11
Ma 11/11
Ma 23/12 tem zo 05/01/2020