Picolini

Vrije plaats 0 tot 3 jaar

01-12-16
Van 0 maand tot 24 maand
Ik doe een aanvraag voor een ouder

Mijn gegevens

Gegevens ouder

Specifieke zorgbehoefte

Dit is een dringende vraag

Geef de gewenste opvangmomenten in:

Tarieven

De opvang bied plaats voor 8 kindjes tussen 0 en 3 jaar , ik probeer de kindjes op te vangen binnen een huiselijke sfeer met heel wat speelaanbod .

Belangrijk is dat elk kindje zichzelf kan zijn en op zijn eigen tempo kan ontwikkelen samen met andere vriendjes

Vakantieregeling

De opvang is gesloten elke wettelijke feest- en brugdag

Jaarlijks zomerverlof van 21 juli tem 15 augustus
Jaarlijks winterverlof 1 week tussen kerst en nieuwjaar
1 week in de week van paasmaandag