Regionaal Expertisecentrum voor Flexibele en Occasionele Kinderopvang

Ik doe een aanvraag voor een ouder

Mijn gegevens

Gegevens ouder

Eenouder gezin

Gegevens kind

Specifieke zorgbehoefte

Dit is een dringende vraag

Geef de gewenste opvangmomenten in:

Ik ga akkoord met de privacy voorwaarden

Informatie

U bent op zoek naar flexibele opvang: voor 6u30, na 18u30, tijdens het weekend, ’s nachts of tijdens de verlofperiode van uw onthaalgezin of kinderdagverblijf?

U bent op zoek naar occasionele kinderopvang? Een tijdelijke of kortstondige opvang gedurende maximum 6 maand? U wilt bv. gaan solliciteren, u vindt plots werk of wenst een interimjob te doen? U zoekt opvang voor uw kind(eren) zodat u een opleiding kan volgen?

U wordt geconfronteerd met een crisissituatie binnen uw gezin of u heeft behoefte aan een tijdelijke ondersteuning? …

Wij begeleiden gezinnen met behoefte aan flexibele en occasionele kinderopvang in hun zoektocht naar een voor hen geschikte kinderopvang.

Dit is een kostenloze dienstverlening voor ouders en professionelen.

Tarieven

Gratis dienstverlening voor gezinnen en professionelen op zoek naar flexibele en occasionele kinderopvang!