kinderdagverblijf abc'tje

Vrije plaats 0 tot 3 jaar

22-03-17
Van 2 maand tot 36 maand
Ik doe een aanvraag voor een ouder

Mijn gegevens

Gegevens ouder

Eenouder gezin

Gegevens kind

Meerling (aparte aanvraag per kind)
Specifieke zorgbehoefte

Dit is een dringende vraag

Voorrangsgroep
Kwetsbare groep

Geef de gewenste opvangmomenten in:

Ik ga akkoord met de privacy voorwaarden

Informatie

De Opvang werkt volgens de Kind & Gezin normen volgens het nieuwe decreet van April 2014.

De opvang heeft een capaciteit van 22 geregistreerde opvangplaatsen en werkt enkel met bevoegd personeel.

De opvang werkt met een vaste prijs dewelke jaarlijks gevolgd wordt met een fiscaal attest ten belope van max. € 11,20 per opvangdag.

Tarieven

Dagtarief : € 23,5 / dag  (2 voedingen inbegrepen)

Halve dag tarief : €14,25      (1  voeding inbegrepen) (7-12u15 of 14-18u)

Vakantieregeling

De opvangvoorziening is steeds geopend, buiten de feestdagen en eventuele brugdagen.

Deze dagen worden tijdig meegedeeld via mail of op onze website