VZW ViTAAL

VZW Vitaal is een non-profitorganisatie (zeg maar een “goed doel”) bestaande uit jonge en iets minder jonge mensen die zich volledig vrijwillig engageren om jonge kinderen gelijke kansen te bieden.

VZW Vitaal strijdt tegen elke vorm van ongelijkheid of uitsluiting van mensen omwille van hun socio-culturele, maatschappelijke, financiële of religieuze achtergrond.

Vanuit de gedachte dat de toekomst van een kind niet mag bepaald worden door zijn afkomst, zijn leefomgeving of door andere factoren die leiden naar kansenongelijkheid, wil vzw Vitaal zich inzetten om gelijke kansen te creëren door het aanbieden van gerichte en kwalitatief sterke activiteiten.

VZW Vitaal is er voor jonge kinderen die leven in een maatschappelijk kwetsbare situatie: kinderen in armoede, kinderen die op school ongelijke kansen krijgen omwille van de thuistaal die verschilt van de schooltaal, kinderen met een maatschappelijk zwaar geladen rugzakje,…

VZW Vitaal heeft de ambitie om kinderen tussen 5 en 10 jaar een onvergetelijke, leerrijke, gezonde, deugddoende en educatief sterke en waardevolle vakantie aan te bieden tijdens de schoolvakanties.

Ze opteren voor een residentiële formule waar op speelse wijze het actief gebruik van de Nederlandse taal permanent centraal wordt gezet. Een gevarieerd programma zorgt voor een gebalanceerd evenwicht tussen genieten, al spelend de Nederlandse taal actief gebruiken en versterken en  het ontdekken en ontwikkelen van talenten.

VZW Vitaal heeft eveneens de ambitie om jonge kinderen die leven in een maatschappelijk kwetsbare situatie vakantiekansen te bieden met leeftijdsgenootjes. Door het voorstellen van een sterk, gevarieerd en krachtig programma aan een betaalbare prijs, houdt onze organisatie de drempel laag om in te schrijven voor deze vakanties.

VZW Vitaal wil ook zijn medewerking verlenen om taalactieve workshops te organiseren en te brengen voor jonge kinderen tussen 5 en 10 jaar tijdens woensdagnamiddagen of weekenddagen gedurende het schooljaar. VZW Vitaal wil ook hier de (financiële) drempel laag houden om alle kinderen te kunnen bereiken. Onze organisatie is niet bereid mee te werken aan een organisatie met een commercieel doel.

VZW Vitaal werkt niet met kinderen waarvoor professionele en gespecialiseerde begeleiding of verzorging nodig is om het medisch of mentale welzijn te kunnen garanderen.

 

 

https://vzw-vitaal.be/index.php/start