Bossuyt Dorothy (aangesloten bij DVO Reddie Teddy)

Vrije plaats 0 tot 3 jaar

01-09-16
Van 3 maand tot 36 maand
2 voltijdse plaatsen
Ik doe een aanvraag voor een ouder

Mijn gegevens

Gegevens ouder

Eenouder gezin

Gegevens kind

Meerling (aparte aanvraag per kind)
Specifieke zorgbehoefte

Dit is een dringende vraag

Voorrangsgroep
Kwetsbare groep

Geef de gewenste opvangmomenten in:

Ik ga akkoord met de privacy voorwaarden

Informatie

Dorothy werkt sinds 2000 bij onze dienst.

 

Tarieven

De ouderbijdrage wordt berekend op basis van het gezamenlijk belastbaar inkomen, zoals vermeld op het aanslagbiljet.

 


U krijgt een korting van 2,93* op basis van het aantal kinderen ten laste, vanaf het 2de kind. Er is ook een bijkomende korting voor gezinnen met meerlingen.

 

Als je gebruik maakt van onze diensten dan betaal je een prijs
volgens je inkomen.  Hiervoor heb je een attest inkomenstarief
nodig.  Vraag je attest inkomenstarief aan voor de start van je opvang.
Registreer je hiervoor eerst op
www.kindengezin.be
en klik op ‘Mijn Kind en Gezin’.  Na de online berekening via je
identiteitskaart of een federaal token krijg je een attest doorgemaild.
Dat attest moet je dan aan de dienst bezorgen.’

 


U betaalt maandelijks aan de dienst via overschrijving of domiciliering.


 


De ouderbijdragen worden jaarlijks per 1 oktober herberekend en aangepast.


 


De ouderbijdrage staat in verhouding tot de verblijfsduur. U vindt dit ook terug op de bovenvermelde link.


 


*Dit bedrag is een richtbedrag en kan gewijzigd worden.


 


De kosten van de opvang voor kinderen t.e.m. 12 jaar zijn fiscaal aftrekbaar. Jaarlijks levert onze dienst een attest voor fiscale aftrekbaarheid af.