IBO De Duiventil

Vrije plaats 2,5 tot 12 jaar

20-09-20
Voor schooltijd
Na schooltijd
Ik doe een aanvraag voor een ouder

Mijn gegevens

Gegevens ouder

Eenouder gezin

Gegevens kind

Meerling (aparte aanvraag per kind)
Specifieke zorgbehoefte

Dit is een dringende vraag

Geef de gewenste opvangmomenten in:

Ik ga akkoord met de privacy voorwaarden

Informatie

IBO De Duiventil is erkend door Kind en Gezin.

IBO De Duiventil staat open voor alle kleuters en lagere schoolkinderen van Lichtervelde.
Dit voor voor- en naschoolse opvang, woensdagnamiddagen, schoolvrije dagen en vakanties.
Ook kunnen Lichterveldse lagere schoolkinderen die school lopen in de Torretjes (Torhout) voor en na school bij ons terecht.

De Duiventil staat voor een huiselijke sfeer, ingericht naar de noden van het kind. In de verschillende speelhoeken kunnen de kinderen zich uitleven.
Bij mooi weer kunnen de kinderen ravotten in onze tuin met zandbak, fietsparcours en bosje.
Sinds kort is er een tienerruimte voorzien voor de lagere schoolkinderen waar ze kunnen lezen, een gezelschapsspel spelen, … Ook krijgen ze tijdens de schoolweek de gelegenheid om hun huiswerk te maken.
De woensdagnamiddagen zorgen de begeleidsters voor leuke en afwisselende activiteiten, aangepast aan de leeftijdsgroep.
Tijdens de vakanties werken we met een thema voor de kleuters. De lagere schoolkinderen zijn welkom op het speelplein.
De allerkleinsten kunnen in de vakanties tot rust komen in onze snoezelruimte.

Tarieven

Voor- en naschoolse opvang is de prijs 0.80 euro per begonnen half uur.

Op schoolvrije dagen en vakantiedagen zijn er 3 tarieven:

 • voor opvang van minder dan 3 uren: 3 euro
 • voor opvang tussen 3 en 6 uren: 5 euro
 • voor opvang van 6 of meer uren: 9 euro

Op woensdagnamiddag gelden de tarieven voor schoolvrije dagen en vakantiedagen

Kinderen die voor en na het speelplein worden opgevangen in De Duiventil betalen 0.80 euro per half uur.

Wanneer er meerdere kinderen uit hetzelfde gezin op dezelfde dag opgevangen worden, geven we een 25 % korting op de opvangprijs.

De betaling verloopt via maandelijkse facturatie. 

Kinderopvang is fiscaal aftrekbaar. Jaarlijks worden de fiscale attesten verstuurd naar de ouders.

Vakantieregeling

Sluitingsdagen 2019

 • dinsdag 1 januari
 • maandag 22 april
 • woensdag 1 mei
 • donderdag 30 mei
 • vrijdag 31 mei
 • maandag 10 juni
 • maandag 22 juli t.e.m. vrijdag 2 augustus: collectieve sluiting
 • donderdag 15 augustus
 • donderdagnamiddag 12 september (teambuilding)
 • vrijdag 1 november
 • maandag 11 november
 • dinsdag 24 december (vanaf 12 uur) t.e.m. woensdag 1 januari: collectieve sluiting