BKO FERM Leest

Ik doe een aanvraag voor een ouder

Mijn gegevens

Gegevens ouder

Eenouder gezin

Gegevens kind

Meerling (aparte aanvraag per kind)
Specifieke zorgbehoefte

Dit is een dringende vraag

Voorrangsgroep
Kwetsbare groep

Geef de gewenste opvangmomenten in:

Ik ga akkoord met de privacy voorwaarden

Verder naar stap 2 (van 2)

Stap 2: verklaring op eer

Werk
Sollicitatie
Een beroepsgerichte opleiding
Inburgering
Aanleren van andere vaardigheden nodig om te kunnen deelnemen aan de arbeidsmarkt
Geen van bovenstaande
Minstens 4/5de van de werkweek wordt besteed aan één of meer van de activiteiten
Minstens 4/5de van de werkweek ZAL worden besteed aan één of meer van de activiteiten
Geen van bovenstaande
Een van de ouders komt als persoon met een handicap in aanmerking voor belastingvermindering / zorgtoeslag in het Groeipakket
Een van de ouders heeft verminderde zelfzorg en is voor zelfzorg aangewezen op derden
Het gezin wordt begeleid/ondersteund omwille van sociale of pedagogische redenen
Mijn gezin verdient minder dan 2000 euro netto per maand
Kinderopvang voor pleegkind
Kinderopvang in dezelfde opvang van een oudere broer of zus in het gezin
Geen van beide ouders heeft een diploma secundair onderwijs

Informatie

BKO FERM Leest is gehuisvest in het dorpshuis van Leest, Ten Moortele 1. Voor en na school vangen wij kinderen op van de twee scholen in Leest (Sint-Niklaasschool en De Spiegel). Op woensdagnamiddag vangen wij ook kinderen op uit De Vlieger in Heffen. Ouders die zelf voor vervoer kunnen zorgen, kunnen ook kinderen van andere scholen op woensdagmiddag naar de opvang brengen. In vakanties kunnen alle kinderen tussen 2,5 en 12 jaar van onze opvang gebruik maken. BKO FERM Leest werkt graag inclusief voor kinderen die specifieke zorgen nodig hebben.

Om naar onze opvang te komen, moet uw kind bij ons ingeschreven zijn. Hiervoor maak je via mail een afspraak: bko.mechelen@samenferm.be

Tarieven

Tarieven schooljaar 2023-2024 (jaarlijks worden de tarieven geïndexeerd in septemper)
Gewoon Tarief:
Voorschools/naschools: 1,18 euro per begonnen half uur
Woensdag, vakantiedagen en schoolvrije dagen:
5,51 euro voor minder dan 3 uur opvangtijd
8,30 euro voor 3 tot 6uur opvangtijd
16,57 euro voor meer dan 6 uur opvangtijd
Meerdere kinderen uit eenzelfde gezin, betalen een verminderd tarief.
Heb je recht op verhoogde tegemoetkoming (jij of een vna je kinderen), of ligt je inkomen onder de inkomensgrens? Dan heb je recht op sociaal tarief, dat is slechts de helft van het normale tarief. Vraag er naar bij je bezoek!
Ieder gezin betaalt een administratiebijdrage per schooljaar. Voor gezinnen die het gewone en het verminderd tarief betalen, bedraagt dit 22,5 euro per schooljaar. Gezinnen die recht hebben op een sociaal tarief, betalen een bijdrage van 10 euro per schooljaar.

Vakantieregeling

De opvang is gesloten tussen kerstmis en nieuwjaar.

Jaarlijks nemen wij ook vakantie tijdens de laatste week van juli en de eerste week van augustus.