BKO FERM Leest

Ik doe een aanvraag voor een ouder

Mijn gegevens

Gegevens ouder

Eenouder gezin

Gegevens kind

Meerling (aparte aanvraag per kind)
Specifieke zorgbehoefte

Dit is een dringende vraag

Voorrangsgroep
Kwetsbare groep

Geef de gewenste opvangmomenten in:

Ik ga akkoord met de privacy voorwaarden

Informatie

BKO FERM Leest is gehuisvest in het dorpshuis van Leest, Ten Moortele 1. Voor en na school vangen wij kinderen op van de twee scholen in Leest (Sint-Niklaasschool en De Spiegel). Op woensdagnamiddag vangen wij ook kinderen op uit De Vlieger in Heffen. In vakanties kunnen alle kinderen tussen 2,5 en 12 jaar van onze opvang gebruik maken. BKO FERM Leest werkt graag inclusief voor kinderen die specifieke zorgen nodig hebben.

Om naar onze opvang te komen, moet uw kind bij ons ingeschreven zijn. Dat kan op maandavond om de 2 weken tussen 17u en 18u30 of op afspraak.

Tarieven

Gewoon Tarief:
Voorschools/naschools: 1,03 euro per begonnen half uur
Woensdag, vakantiedagen en schoolvrije dagen:
5,02 euro voor minder dan 3 uur opvangtijd
7,57 euro voor 3 tot 6uur opvangtijd
15,11 euro voor meer dan 6 uur opvangtijd
Wij hebben ook verminderd en sociaal tarief, vraag er naar bij uw bezoek!
Ieder gezin betaalt een administratiebijdrage per schooljaar. Voor gezinnen die het gewone en het verminderd tarief betalen, bedraagt dit 20,5 euro per schooljaar. Gezinnen die recht hebben op een sociaal tarief, betalen een bijdrage van 10 euro per schooljaar.

Vakantieregeling

De opvang is gesloten tussen kerstmis en nieuwjaar.

Jaarlijks nemen wij ook vakantie tijdens de laatste week van juli en de eerste week van augustus.