Gezinsopvang De Ballon

Ik doe een aanvraag voor een ouder

Mijn gegevens

Gegevens ouder

Informatie

De kindjes worden opgevangen in een familiale, huislijke sfeer en kunnen zich ontwikkelen op hun eigen tempo. Elke dag is er een vers bereide maaltijd en fruit(pap) voorzien.
We hebben een grote tuin en wanneer het weer het toelaat spelen we zo veel mogelijk buiten.  Vermits we achterin wonen zijn er geen parkeerproblemen en de opvang ligt vlakbij de op- en afritten van de  E 19.  Verder kan ik nog meegeven dat deze opvang samenwerkt met GO! basisschool De Esdoorn te Hombeek.
Vanaf januari 2019 krijgen ouders een kinderopvangtoelage van € 3,23 per opvangdag  van de kinderbijslag. Deze toelage kan je alleen bekomen in een opvang die met een vaste prijs werkt.

Tarieven

Vanaf januari 2014 werken we met een vast maandbedrag.

5 dagen = € 525
4 dagen = € 420
3 dagen = € 315