KDV Het Zonnebloempje

Ik doe een aanvraag voor een ouder

Mijn gegevens

Gegevens ouder

Eenouder gezin

Gegevens kind

Specifieke zorgbehoefte

Dit is een dringende vraag

Geef de gewenste opvangmomenten in:

Ik ga akkoord met de privacy voorwaarden

Informatie

In ons kinderdagverblijf worden de kinderen opgevangen in twee groepjes: baby’s/kruipers en peuters.
Wij hebben individuele aandacht voor elk kind, in een aangepast pedagogisch kader waarin kinderen, ouders en alle medewerkers van het kinderdagverblijf in goede verstandhouding kunnen samenwerken.
Bijzondere aandacht gaat onder meer uit naar het werken in kleine entiteiten vaste begeleidsters en het respecteren van het eigen ritme en de specifieke behoeften van elk kind.
De ouders worden bij de werking betrokken via informatieuitwisseling met de medewerkers, het heen- en weerboekje, de informatiemomenten, de feestgelegenheden … enz.

Tarieven

De door Kind & Gezin bepaalde tarieven worden toegepast (zie website Kind & Gezin: www.kindengezin.be).
Voor meer informatie hierover kan je terecht bij Kim De Schoenmaecker 015/41.02.01.