Basisschool De Kleine Prins

Informatie

Voor- en naschoolse opvang binnen de school voor kleuters en leerlingen van De Kleine Prins.

Tarieven

De gebruikte tarieven kunnen op eenvoudig verzoek bekomen worden bij de directie van de school.

Vakantieregeling

De opvang is dagelijks open op schooldagen en tijdens facultatieve vrije dagen.

Tijdens de schoolvakanties is de opvang gesloten.