Basisschool De Kleine Prins

Ik doe een aanvraag voor een ouder

Mijn gegevens

Gegevens ouder

Informatie

Voor- en naschoolse opvang binnen de school voor kleuters en leerlingen van De Kleine Prins.

Tarieven

De gebruikte tarieven kunnen op eenvoudig verzoek bekomen worden bij de directie van de school.

Vakantieregeling

De opvang is dagelijks open op schooldagen en tijdens facultatieve vrije dagen.

Tijdens de schoolvakanties is de opvang gesloten.