VBS blijdhove

Ik doe een aanvraag voor een ouder

Mijn gegevens

Gegevens ouder

Tarieven

1 euro per uur.

Vakantieregeling

De opvang is voor kinderen die bij ons school lopen of kinderen die in Bulo Blijdhove school lopen.

De opvang is tussen kerst en nieuwjaar gesloten. Er is ook opvang tijdens eigen pedagogische studiedagen.