't Optimistje

Vrije plaatsen 0 tot 3 jaar

20-04-20
Van 24 maand tot 36 maand
Ik doe een aanvraag voor een ouder

Mijn gegevens

Gegevens ouder

Eenouder gezin

Gegevens kind

Meerling (aparte aanvraag per kind)
Specifieke zorgbehoefte

Dit is een dringende vraag

Geef de gewenste opvangmomenten in:

Ik ga akkoord met de privacy voorwaarden

Informatie

Kinderdagverblijf  ’t Optimistje, gelegen in het centrum van Oostende,  is erkend en gesubsidieerd door Kind en Gezin en maakt deel uit van VZW Familiehulp kinderopvang De Speelboom.
Het kinderdagverblijf  werkt in 4 leefgroepen (zuigelingen, kruipers, jongste peuters, oudste peuters)  met elk een team van vaste deskundige begeleidsters die inspelen op de noden en behoeften van elk kind.
Bijzondere aandacht gaat naar het creéren van een uitdagende omgeving waar kinderen zich maximaal kunnen ontplooien.  Elk kind is welkom, ongeacht woonplaats, filosofische of religieuze overtuiging, geslacht of bijkomende zorgvraag.
Het kinderdagverblijf werkt met vaste sluitingsdagen die jaarlijks, uiterlijk in de maand december van het lopende jaar, schriftelijk worden bekendgemaakt voor het volgende jaar.
Om de middagrust van de kinderen niet te verstoren worden geen kindjes gebracht of afgehaald tussen 12u15 en 13u30 uur. We vragen een aanwezigheid van minimum 2 volle dagen. 

Tarieven

De opvang is inkomensgerelateerd.

Vakantieregeling

  • Het kinderdagverblijf is in 2020 gesloten op volgende feest- en brugdagen: 1 tem 3  januari, 13 april, 1 mei, 21&22  mei, 1 juni, 1 november, 11 november
  • Het kinderdagverblijf is gesloten van 20 juli tem 24 juli (1 week tijdens de grote vakantie)
  • Het kinderdagverblijf is eveneens gesloten van 21 december t.e.m. 1 januari 2021( 2 weken kerstvakantie)
  • Tijdens volgende periodes voorzien we beperkte opvang:
    • 6 april  tot en met 17 april (2 weken paasvakantie)
    • 27 juli  tot en met 14 augustus (3 weken tijdens zomervakantie)