BKO De Bengel

Ik doe een aanvraag voor een ouder

Mijn gegevens

Gegevens ouder

Eenouder gezin

Gegevens kind

Meerling (aparte aanvraag per kind)
Specifieke zorgbehoefte

Dit is een dringende vraag

Geef de gewenste opvangmomenten in:

Ik ga akkoord met de privacy voorwaarden

Informatie

Het initiatief buitenschoolse kinderopvang Stad Oostende is erkend en gesubsidieerd door Kind en Gezin en voldoet aan de eisen die de overheid stelt.
Het IBO richt zich naar kinderen van de basisschool. Het initiatief is hiervoor professioneel uitgerust en beschikt over medewerkers die optimale ontplooiingskansen bieden aan elk kind.
OPGELET  !!!!!!   VOOR VRIJE PLAATSEN DIENT U RECHTSTREEKS HET ADMINISTRATIEF CENTRUM TE CONTACTEREN
ONS RESERVERINGSFORMLIER KUNT U DOWNLOADEN VIA DEZE LINK

Tarieven

 1. voor- en naschools:0.74 euro per begonnen half uur
 2. woensdagnamiddag, schoolvrije dagenen vakantiedagen :
  1. 2.97 euro voor een verblijf minder dan 3 uur
  2. 4.59 euro voor een verblijf vanaf 3 uur tot 6 uur
  3. 9.17 euro voor een verblijf vanaf 6 uur
 3. bij opvang van meer kinderen uit hetzelfde gezin op een zelfde dag wordt een korting van 25% verleend op de ouderbijdrage
 4. een sociaal tarief van 50%, niet cumuleerbaar met punt 3 na goedkeuring dossier, aanvraag bij het Diensthoofd
 5. koek: 0.40 euro
 6. drank: 0.50 euro
 7. per busrit: 0.25 euro
 8. de prijzen worden aangepast aan het indexcijfer van de consumptieprijzen