Kinderdagverblijf De Driewieler

Ik doe een aanvraag voor een ouder

Mijn gegevens

Gegevens ouder

Eenouder gezin

Gegevens kind

Meerling (aparte aanvraag per kind)
Specifieke zorgbehoefte

Dit is een dringende vraag

Geef de gewenste opvangmomenten in:

Ik ga akkoord met de privacy voorwaarden

Informatie

Aanvragen verlopen via het Loket Kinderopvang of online via de website https://kinderopvang.oostende.be

Een afspraak bij het Loket Kinderopvang maak je via het nummer 059 70 64 99 of 0499 55 62 11.

 

Capaciteit: 22 plaatsen verdeeld over twee leefgroepen van 11 kinderen, waarvan 3 noodplaatsen duur 6 maanden en 1 occasionele plaats.

 

Noodopvang:

Drie plaatsen worden voorbehouden voor sociale noodopvang waarvan de startdatum binnen 30 kalenderdagen valt; onder sociale noodopvang wordt verstaan:

– de veiligheid van het kind is in gevaar;

– de persoon die het kind meestal opvangt, kan dit niet meer doen omwille van ziekte of overlijden;

– gezinsondersteuning is nodig in het kader van pedagogische en sociale motieven;

– de ouder vindt plots werk.

De duurtijd van deze opvang bedraagt maximaal zes maanden.

 

Een plaats wordt voorbehouden voor occasionele noodopvang in situaties zoals:

– een sollicitatiegesprek;

– een afspraak met hulpverlening/dokter/ …;

– hospitalisatie voor een of meerdere dagen.

Elke situatie wordt individueel bekeken.

Deze voorrangsregels worden toegepast volgens de geldende wetgeving.

Tarieven

De prijs wordt bepaald op basis van het gezinsinkomen. De schalen en de overeenstemmende dagprijzen worden vastgesteld door het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Dit kan je berekenen op de website van Kind & Gezin.

Vakantieregeling

– Twee weken in juli of in augustus

– Eén week in de paasvakantie

– Eé week in de herfst- of kerstvakantie

– Op alle wettelijke feestdagen

– Op brugdagen met betaalde feestdagen die op dinsdag of donderdag vallen

– Op pedagogische studiedagen