Kinderdagverblijf De Speelboom Oostende-centrum

Vrije plaatsen 0 tot 3 jaar

01-07-21
Van 3 maand tot 8 maand
01-09-21
Van 3 maand tot 30 maand
Ik doe een aanvraag voor een ouder

Mijn gegevens

Gegevens ouder

Eenouder gezin

Gegevens kind

Meerling (aparte aanvraag per kind)
Specifieke zorgbehoefte

Dit is een dringende vraag

Geef de gewenste opvangmomenten in:

Ik ga akkoord met de privacy voorwaarden

Informatie

Kinderdagverblijf  De Speelboom Oostende-centrum is erkend en gesubsidieerd door Kind en Gezin en maakt deel uit van VZW Familiehulp kinderopvang De Speelboom.
Het kinderdagverblijf  werkt in 4 leefgroepen (zuigelingen, kruipers, jongste peuters, oudste peuters)  met elk een team van vaste deskundige begeleidsters die inspelen op de noden en behoeften van elk kind.
Bijzondere aandacht gaat naar het creéren van een uitdagende omgeving waar kinderen zich maximaal kunnen ontplooien.  Elk kind is welkom, ongeacht woonplaats, filosofische of religieuze overtuiging, geslacht of bijkomende zorgvraag.
Het kinderdagverblijf werkt met vaste sluitingsdagen die jaarlijks, uiterlijk in de maand december van het lopende jaar, schriftelijk worden bekendgemaakt voor het volgende jaar.
Om de middagrust van de kinderen niet te verstoren worden geen kindjes gebracht of afgehaald tussen 12u15 en 13u30 uur. We vragen een aanwezigheid van minimum 2 aanwezigheden per week.

Tarieven

De opvang is inkomensgerelateerd.

Vakantieregeling

  • Het kinderdagverblijf is in 2021 gesloten op volgende feest- en brugdagen: 1 1  januari, 5 april, 13&14  mei, 24 mei, 1 november, 11 & 12 november
  • Het kinderdagverblijf is  gesloten van 6 tem 9 april (1ste week paasvakantie) – 19 juli tem 30 juli (2 weken grote vakantie) en van 27 tem 31 december (1 ste week kerstvakantie)