Kinderdagverblijf De speelboom

Ik doe een aanvraag voor een ouder

Mijn gegevens

Gegevens ouder

Eenouder gezin

Gegevens kind

Meerling (aparte aanvraag per kind)
Specifieke zorgbehoefte

Dit is een dringende vraag

Geef de gewenste opvangmomenten in:

Ik ga akkoord met de privacy voorwaarden

Informatie

Het kinderdagverblijf  richt zich op kinderen die nog niet naar de kleuterschool gaan.
Wij verwelkomen ieder kind ongeacht geloof- of levensovertuiging, ongeacht cultuur,nationaliteit of maatschappelijke afkomst.

Tarieven

Het kinderdagverblijf De speelboom is een organisatie van Familiehulp vzw en is erkend door Kind en Gezin.
De bijdrage die u per dag moet betalen, is afhankelijk van uw inkomen. Dit wordt berekend aan de hand van uw meest recente aanslagbiljet.

Vakantieregeling

De speelboom is tijdens de kerstvakantie gesloten.