skoebidoe/oppas zieke kinderen

Ik doe een aanvraag voor een ouder

Mijn gegevens

Gegevens ouder

Eenouder gezin

Gegevens kind

Meerling (aparte aanvraag per kind)
Specifieke zorgbehoefte

Dit is een dringende vraag

Voorrangsgroep
Kwetsbare groep

Geef de gewenste opvangmomenten in:

Ik ga akkoord met de privacy voorwaarden

Informatie

Voorwaarden:

– het kind is lid van de cm

– er is een doktersattest

– maximum 5 opvangdagen per kind per maand

– maximum 10 opvangdagen per gezin per maand

Tarieven

– 1 euro per begonnen uur

– minimum 4 uur en maximum 10 uur per dag