De Blokkendoos

Vrije plaats 0 tot 3 jaar

15-01-19
15-01-23
Van 0 maand tot 36 maand
We hebben één plaatsje vrij voor een voltijds kindje of evt voor twee deeltijdse kindjes die elkaan aanvullen.
Ik doe een aanvraag voor een ouder

Mijn gegevens

Gegevens ouder

Eenouder gezin

Gegevens kind

Meerling (aparte aanvraag per kind)
Specifieke zorgbehoefte

Dit is een dringende vraag

Geef de gewenste opvangmomenten in:

Ik ga akkoord met de privacy voorwaarden

Informatie

De Blokkendoos is een gesubsidieerd kinderdagverblijf waar ook kinderen met extra zorg worden opgevangen. Wij werken nauw samen met het revalidatiecentrum Ter Eecken, de Logopedische dienst, KBO St Jozef, Levensblij, en andere diensten.
De kinderen kunnen tot de leeftijd van 3 jaar bij ons terecht, kindjes die in aanmerking komen voor extra zorgen kunnen eventueel langer in de Blokkendoos blijven.
Tijdens dagopvang voor jullie kind:
 • wij zorgen voor een gezellige vertrouwelijke sfeer waar julie kind de bewegingsvrijheid krijgt om te groeien.
 • wij benaderen elk kind met individuele aandacht en respecteren zijn eigen ritme.
 • wij hechten veel belang aan een groeiend gevoel van eigenwaarde.
 • een duidelijke omgeving met eenvoudige regels en grenzen laat het kind zich goed voelen.
 • vanuit de leefwereld van het kind.
 • wij bieden de kinderen voldoende bewegingsruimte en de kans tot buitenspelen
 • De Blokkendoos is een open huis waar ouders altijd welkom zijn en waar alles bespreekbaar is.
Inclusieve opvang:
Aandachtspunten voor kinderen met ontwikkelingsmoeilijkheden :
 • therapie en onderzoeken zijn mogelijk tijdens de opvang.
 • therapeuten en begeleidsters wisselen aandachtspunten per kind uit.
 • elk kind wordt volgens zijn ontwikkeling in een leefgroep toegewezen, niet volgens leeftijd.
 • regelmatig overleg tussen ouders, therapeuten, eventueel school, arts en begeleidsters.
 • meerdere personen begeleiden het kind om een vollediger en objectiever beeld te vormen.
Ons personeel zorgt voor een attracieve organisatie:
wij werken met een vast team van enthousias en opgeleid personeel namelijk:
 • Verantwoordelijke / psychologe
 • Zorgcoordinator / logopediste
 • gediplomeerde kinderverzorgsters
 • gediplomeerde verpleegkundigen
 • gediplomeerde kleuterleidster
 • gediplomeerde orthopedagoge
 • gediplomeerde psychologisch assistente
 • extra poets- en kookhulp
Constante bijscholing zorgt voor een permanente kennis van de laatste ontwikkelingen op pedagogisch en verzorgend vlak.

Tarieven

Dagprijs wordt bepaald volgens inkomen van de ouders, dit is vastgelegd door Kind en Gezin.

U kan steeds een simulatie doen via de website van kind en gezin – kinderopvang – ouder – prijs – inkomenstarief – prijsberekening of simulatie.