Dienst Onthaalouders Oudenaarde vzw De Grote Beer

Vrije plaatsen 0 tot 3 jaar

18-04-22
Van 0 maand tot 36 maand
1 voltijdse plaats
18-04-22
Van 0 maand tot 36 maand
1 VOLTIJDSE PLAATS
Ik doe een aanvraag voor een ouder

Mijn gegevens

Gegevens ouder

Eenouder gezin

Gegevens kind

Meerling (aparte aanvraag per kind)
Specifieke zorgbehoefte

Dit is een dringende vraag

Geef de gewenste opvangmomenten in:

Ik ga akkoord met de privacy voorwaarden

Informatie

INFORMATIE

Deze kinderopvang is aangesloten bij de Dienst Onthaalouders
Meerspoort 30, Oudenaarde –  055/33.02.35
info@dienstonthaaloudersoudenaarde.be
Verantwoordelijke : Anick Forret

 

Beste ouders,

Wij zijn  Malika en Xenia, kinderen zijn ons leven.
Als u kiest voor De Grote Beer kiest u voor:

Een kwaliteitsvolle opvang
Uw kind staat centraal.  Zijn/haar eigenheid en zijn ontwikkeling vormen de basis voor onze aanpak: geborgenheid, stimulatie op elk ontwikkelingsniveau, gevarieerd spelaanbod ( binnen/buiten) en een individuele benadering zijn ons uitgangspunt.

Een goede relatie met de ouders
Ook ouders voelen zich hier thuis. Een goed onthaal, dagelijkse contacten en een luisterend oor bij problemen of vragen, vinden wij zeer belangrijk.

Een bekwaam en gemotiveerd duo
Een goede sfeer heeft een positieve invloed in de opvang.Wij streven naar gezelligheid en huiselijkheid, en een vriendelijke omgang met elkaar. Onze betrokkenheid en dagelijkse inzet vormen de basis van De Grote Beer

Een kwaliteitsvol beleid
Evaluatie van onze werking, openstaan voor vernieuwingen, flexibiliteit en voldoen aan de kwaliteitseisen van Kind en Gezin.

tot binnenkort,
Malika en Xenia

Tarieven

Ouders betalen via de Dienst Onthaalouders volgens hun inkomen.
De ouderbijdrage wordt berekend op basis van het netto belastbaar gezinsinkomen. Er wordt vermindering toegekend op basis het aantal kinderen ten laste.
De ouderbijdrage komt in aanmerking voor fiscale aftrekbaarheid.